Bánh kem tone trắng cắm bia Tiger – N8

300.000 460.000