Bánh kem hủ vàng trang trí thần tài + dola + đồng tiền

380.000 540.000