Bánh kem hủ vàng trang trí đồng tiền

350.000 510.000