Nhật Nam

Chỉ cần lướt ảnh bánh của tiệm thôi mà đã thấy siêu lòng rồi, giá cả thì phải chăng. Từ lúc ăn ở đây xong vẫn chưa muốn mua su kem chỗ khác luôn ý thật sự. Vừa ngon vừa rẻ nữa