Bánh kem hình chữ nhật giao dịch chuyển khoản

330.000 450.000